مسائل حقوقی, مشاوره حقوقی,وکیل مهاجرت

مسائل حقوقی, مشاوره حقوقی,آموزش حقوق،مشاوره مهاجرت،وکیل دادگستری،وکالت طلاق مهریه

آیین دادرسی

قوائین دادرسی  یا حقوق شکلی به مجموعه  مقرراتی گفته می شود  که به منظور رسیدگی به دعاوی یا شکایات یا درخواست های قضایی به کار می رود .
آیین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده می شود و در مقابل  حقوق ماهوی قرار داده می شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی مشخص کننده ی وجود حق است ، در حالیکه آیین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می پردازد.
بنابراین آیین دادرسی به مجموعه اقدامات دادگاه در رسیدگی کردن به  یک دعوی به منظور آماده  نمودن پرونده برای صدور رأی و حل و فصل دعوی دادرسی یا محاکمه گفته می شود . معمولاً این اقدامات شامل رسیدگی به دلایل و مستندات دو طرف ، شنیدن اظهارات و مدافعات ، بازبینی  برگه های دو طرف ، و نیز شامل انجام پژوهش  های لازم می شود .   ( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).

http://dadgan.com/procedure-law.html

 

, , , , , , , , , , , , , , ,

  
نویسنده : حبیب اله سبحانی ; ساعت ٥:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱

موضوع قرارداد

 موضوع قرارداد

موضوع قرارداد که قانون مدنی در ماده ۲۱۴ از آن تعبیر به مورد معامله کرده عبارتست از « مال یا عملی که هر یک از طرفین ، تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را می نمایند».
لفظ «مال» ، «حقوق مالی» علاوه بر کالا ، ملک ، خانه ، آپارتمان ، اتومبیل ، باغ ، ویلا ، شامل «حق سرقفلی» یا «حق کسب و پیشه وتجارت» و حق مؤلف و مصنف و مخترع نیز می شود و هر یک از این  ها با رعایت شرایط و ضوابط خاص ناظر به هر مورد ، ممکن است موضوع معامله قرار گیرد. ( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).

 

http://dadgan.com/contract-subject.html

, , , , , , , , ,

 

  
نویسنده : حبیب اله سبحانی ; ساعت ٥:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱

نحوه جبران خسارت

 

نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد
وقتی متعهد از انجام تعهدش خودداری می کند دو مسأله مطرح می شود ، یکی انجام اصل تعهد ، و دیگری موضوع جبران خسارت وارده ناشی از عدم انجام یا تأخیر در ایفاء تعهد. برای این دو مساله طرفین می توانند در قرارداد راه حلهایی را برای جلوگیری از اختلافات آتی در نظر گرفت. این راه حلها عبارتند از:

•    انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد
می توان در قرارداد این راه حل را اینگونه در نظر گرفت که در صورت عدم انجام تعهد ، متعهدله رأساً موضوع تعهد را انجام می دهد و هزینه این اقدام را از متعهد می گیرد. بدیهی است که در این حالت متعهدله به فکر صرفه جویی و رعایت غبطه متعهد متخلف نخواهد بود. در قرارداد ، این حالت می تواند به شرح ذیل منعکس شود:

«در صورتی که طرف دوم تعهد موضوع قرارداد را انجام ندهد، طرف اول رأساً دراین خصوص اقدام خواهد کرد و طرف دوم (متعهد) مکلف است هزینه  های انجام شده را کلاً پرداخت کند. طرف دوم حق اعتراض به میزان هزینه های انجام شده یا نحوه انجام کار را ندارد. ( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید)

http://dadgan.com/how-compensation-damage.html

 

, , , , , , , ,

  
نویسنده : حبیب اله سبحانی ; ساعت ٥:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱

قوه قاهره

قوه قاهره

قوه قاهره و مسائل مربوط به آن
فورس ماژور یا قوه قاهره ، عامل خارجی است که اجرای قرارداد را برای تعهد غیرممکن می کند. در صورت تحقق قوه قاهره و عدم انجام تعهد به این علت ، از متعهد ، نمی توان مطالبه خسارت کرد.
فورس ماژور در صورتی باعث رفع مسئولیت متعهد می شود که :
•    عامل بازدارنده ، یک عامل بیگانه از وجود شخص متعهد باشد.
•    متعهد با توجه به ضوابط عقلی و عرفی توانایی مقابله با این عامل خارجی را نداشته باشد.

( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).

http://dadgan.com/power-unexpected.html

  
نویسنده : حبیب اله سبحانی ; ساعت ٥:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱

قولنامه

قولنامه

در لغت به معنی وعده انجام دادن کار ، عهد ، پیمان و در محاوره عام مترادف با قرار (قول و قرار) به کار برده شده است. بطور مثال دو نفر می خواهند خانه ای را بین خود معامله نمایند. انتقال خانه به خریدار ، نیاز به مدارکی دارد که در قانون پش بینی شده ، از جمله این که ، فروشنده لازم است گواهی پایان کار ساختمان را از شهرداری ، گواهی مالیاتی از دارائی و گواهی بازداشت نبودن ملک را از ثبت تهیه نماید. از طرفی دیگر امکان دارد خریدار ثمن معامله را نقداً در اختیار نداشته باشد و هر کدام  برای فراهم نمودن آنها نیاز به وقت و زمانی داشته باشند تا بعد از این که مقدمات تنظیم سند آماده شد در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و انتقال را واقع سازند. ( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید)

http://dadgan.com/treaty.html

 

, , , , , ،وکیل معاملات،وکیل قرارداد

  
نویسنده : حبیب اله سبحانی ; ساعت ٥:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱

قراردادهای خارجی

قراردادهای خارجی

نکاتی در مورد قراردادهای خارجی
قراردادهایی که با خارجیان و در محدودة قواعد و قوانین تجارت بین  المللی منعقد می شود ، از بسیاری جهات با قراردادهای داخلی متفاوت اند. از این رو مقولة تنظیم قراردادهای خارجی موضوعی است که باید به آن پرداخت. در اینجا فقط به ذکر نکاتی که توجه به آنها از باب احتیاط لازم است بسنده می کنیم و یادآور می شویم که اگر استفاده از افراد متخصص در عقد قراردادهای داخلی لازم باشد ، که هست ، در مورد قراردادهای خارجی این امر واجب و مؤکد می باشد.
در عقد قراردادهای خارجی چند مسأله تعیین کننده وجود دارد از جمله:

•    زبان قرارداد
زبان قرارداد معمولاً انگلیسی می باشد. پس در زمان عقد قرارداد از جهت تفهیم و تفهم عادی بین طرفین نباید هیچ ابهامی و اشکالی وجود داشته باشد. ( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید)

http://dadgan.com/external-contracts.html

 

 , , , , , , , , , 

  
نویسنده : حبیب اله سبحانی ; ساعت ٥:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱

عقد صلح

عقد صلح

یکی از عقود معین که در فقه مورد بحث قرار گرفته است ، عقد صلح می باشد.
عقد صلح ، چنان که بسیاری از فقها گفته اند ، عقدی است که برای رفع نزاع تشریع شده است. اما این تعریف به اعتقاد بسیاری از فقیهان ، تنها بیان کننده حکمت تشریع عقد صلح است نه علت آن ، و بر این اساس ، مشروعیت عقد صلح ، منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد ، بلکه عقد صلح به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود ، مشروعیت و اعتبار دارد.
دیدگاه گستره فوق در مورد عقد صلح مورد اتفاق فقهای شیعه است و ظاهراً فقهای شیعه در این زمینه تردیدی ندارند. تنها اختلاف بین فقهای امامیه آن است که آیا عقد صلح در جایی که نتیجه سایر عقود را دارد ، عقدی مستقل است ، یا فرع آن عقود محسوب می شود ؟ شیخ طوسی در کتاب مبسوط بر این عقیده است که صلح ، فرع عقود پنج گانه بیع ، اجاره ، هبه و ابراء می باشد. ولی فقهای پس از وی این سخن را نپذیرفته اند ، با این استدلال که عقد صلح اگر چه در مواردی ، فایده و نتیجه عقود دیگر را دارد ، ولی این مساله موجب نمی شود که این عقد از افراد آن عقود محسوب شود ، علاوه بر این که ، ادله صلح به وضوح بر استقلال این عقد در کنار سایر عقود دلالت می کند. ( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).

http://dadgan.com/signing-of-peace.html

, , , ،تعریف عقد صلح،قرارداد صلح

  
نویسنده : حبیب اله سبحانی ; ساعت ٤:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱

عقد شرکت

عقد شرکت

شرکت طبق ماده ی۵۷۱  به معنی « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه » می باشد. اسباب حصول این عقد گاه به سبب ارث می باشد ، گاه به سبب حیازت شیء مباح توسط چند نفر و گاه به سبب امتزاج قهری یا اختیاری دو مال صورت می گیرد و  همچنین گاهی سبب آن ، عقدی به نام شرکت است (ماده ۵۷۳ و ماده ۵۷۴ ق.م ).
    موضوع شرکت ممکن است ، عین ، دین ، منفعت و یا حق باشد. هیچ یک از شرکاء ، حق ندارد بدون اجازه سایرین تصرفی در مال مشترک انجام دهد. در صورت تصرف بدون اجازه سایرین ، طبق ماده ۵۸۱ قانون مدنی، تصرفات وی فضولی و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود و مطابق ماده ۵۸۲ قانون مدنی ، ضامن خواهد بود ، لذا اگر به یکی از شرکاء اذن تصرف داده شود ، تنها به مقدار اذن ، حق تصرف دارد و اختیار تجاوز از حدود را نخواهد داشت. بدین ترتیب ، وقتی یکی از شرکاء ماذون به سکونت در خانه مشترک باشد ، لازم می باشد که به طور متعارف از آن استفاده کند. ( برای ادامه مطلب به سایت حقوقی دادگان مراجعه نمایید).

  
نویسنده : حبیب اله سبحانی ; ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱

← صفحه بعد
سافت ناین|soft9.ir|بهترین سایت برای دانلود - بزرگترین سایت دانلود در خاورمیانه .مناسب برای آنچه که به دنبالش هستید تبادل لینک - تبادل لینک تبادل لینک - سیستم تبادل لینک سه طرفه رایگان، اتوماتیک و هوشمند خرید فروشگاه ساز پـارس 2 فـا - طراحي حرفه اي وبسايت فروشگاه آنلاین شهر سی دی - فروش انواع نرم افزار ، بازی ، کارتون و ... دانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ جدید ایرانی تبادل لینک رایگان - تبادل لینک هوشمند تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان برای افزایش آمار ..... آگهی رایگان - ایستگاه نیازمندیها ما داریم ... تبادل لینک هوشمند رایگان - افزیش ترافیک وب سایت,تبادل لینک,رایگان,پیج رنک ای تی - ای تی وبسایت